Bilgisayar

Python Kütüphaneleri ve Uygulamaları

Python programlamada bilimsel hesaplama, veri manipülasyonu, veri görselleştirme, makine öğrenimi, derin öğrenme ve yapay zeka gibi önemli alanlarda kullanılan kütüphaneler vardır. Bu blog yazısında, Python’da kullanılan ve her biri farklı amaçlar için tasarlanmış olan bu kütüphaneler üzerinde durulacaktır. NumPy, bilimsel hesaplama için temel bir kütüphanedir ve neden bu amaçla kullanıldığı açıklanacak. Pandas, veri manipülasyonu ve analizi için kullanılan güçlü bir kütüphanedir. Matplotlib, veri görselleştirme için tercih edilen bir araçtır. Scikit-learn, makine öğrenimi için yaygın olarak kullanılan bir araç setidir. TensorFlow, derin öğrenme ve yapay zeka için uygun bir kütüphanedir. Keras, derin öğrenme konusunda hızlı ve kolay bir çözüm sunar. Son olarak, OpenCV, görüntü işleme ve bilgisayarlı görü konusunda önemli bir araçtır. Bu güçlü kütüphaneler hakkında daha fazla bilgi edinerek Python’da bu alanlarda daha etkili olabilirsiniz.

NumPy: Python’da Bilimsel Hesaplama

NumPy, Python programlama dili için geliştirilmiş bir kütüphanedir ve bilimsel hesaplama işlemleri için kullanılır. NumPy, çok boyutlu dizileri ve matrisleri hızlı ve etkili bir şekilde işlemek için matematiksel fonksiyonlar, rastgele sayı üreteçleri ve diğer birçok kullanışlı fonksiyonlar sunar. Bu kütüphane, veri analizi, makine öğrenimi, yapay zeka ve diğer bilimsel uygulamalar için oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

NumPy’nin en temel özelliği çok boyutlu (n-boyutlu) dizileri desteklemesidir. Bu, her bir elemanın birer nesne olabileceği anlamına gelir. Bu dizi, tıpkı matematikteki vektör ve matrisler gibi işlemlere tabi tutulabilir. Bu özellik, bilimsel hesaplamaların ve veri manipülasyonunun daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Bununla birlikte, NumPy’nin birçok faydalı fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; matematiksel işlemler için işlevler (sinüs, kosinüs, logaritma gibi), lineer cebir işlemleri için işlevler (matris çarpımı, matris tersi gibi), rastgele sayı üretimi için işlevler ve daha birçok istatistiksel analiz fonksiyonlarıdır. Bu fonksiyonlar, bilimsel hesaplamalar ve veri analizi için oldukça kullanışlıdır.

 • Numpy, Python’da bilimsel hesaplama için kullanılan bir kütüphanedir.
 • Çok boyutlu diziler ve matrisler üzerinde etkili bir şekilde işlem yapmayı sağlar.
 • Matematiksel, lineer cebir, istatistiksel analiz ve rastgele sayı üretme gibi birçok işlevi barındırır.
ÖzellikAçıklama
Çok Boyutlu DizilerNumPy, çok boyutlu dizileri destekleyerek vektör ve matris gibi işlemlere olanak tanır.
Matematiksel İşlevlerSinüs, kosinüs, logaritma gibi birçok matematiksel işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.
Lineer Cebir İşlevlerMatris çarpımı, matris tersi gibi işlemleri kolayca yapılabilir.
İstatistiksel Analiz İşlevleriOrtalama, standart sapma gibi istatistiksel analizler yapılabilir.

Pandas: Veri Manipülasyonu ve Analizi için

Pandas, Python için açık kaynaklı bir veri analizi ve manipülasyon kütüphanesidir. Bu kütüphane, veri bilimi alanında yaygın olarak kullanılan araçların başında gelir. Pandas’ın sağladığı yüksek performans ve kullanım kolaylığı, veri manipülasyonu ve analiz süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Pandas, veri yapılarını ve analiz işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. Bunun için iki temel veri yapısı sunmaktadır: Seriler ve Veri Çerçeveleri. Seriler, etiketli verileri tek boyutlu bir dizi olarak temsil ederken, Veri Çerçeveleri, sütun ve satırlardan oluşan iki boyutlu bir veri yapısıdır. Bu veri yapıları, veri analizi işlemlerinde sıklıkla kullanılan ve manipülasyon için birçok yöntem sağlayan pandas’ın temel yapı taşlarıdır.

Pandas’ın bir diğer önemli özelliği, veri manipülasyonu için geniş bir işlev yelpazesine sahip olmasıdır. pandas, veri seçme, filtreleme, dönüştürme, gruplama, birleştirme ve daha birçok işlemi kolayca gerçekleştirmenizi sağlar. Bu işlevler, veri analiz sürecinde veri setinin düzenlenmesi ve temizlenmesi için sıkça kullanılır. Ayrıca, pandas’ın sunduğu istatistiksel yöntemler ve veri görselleştirme araçları, veri analizinde daha derinlemesine bir anlayış elde etmenizi sağlar.

İşlevAçıklama
head()Veri setinin ilk n satırını döndürür.
tail()Veri setinin son n satırını döndürür.
info()Veri setinin yapısı hakkında bilgi verir.
describe()Veri setinin istatistiksel özetini sunar.

Pandas, veri bilimciler, analistler ve geliştiriciler için vazgeçilmez bir araçtır. Veri manipülasyonu ve analizi konusunda güçlü bir destek sağlayan pandas, büyük veri setleriyle çalışırken de yüksek performans gösterir. Ayrıca, pandas’ın diğer Python kütüphaneleriyle entegrasyonu kolaydır ve veri analizi sürecini daha da geliştirmenizi sağlar.

Matplotlib: Veri Görselleştirme İçin

Matplotlib, Python programlama dili için oluşturulmuş bir grafik çizme kütüphanesidir. Veri analizi sürecinde, verileri anlamak ve görselleştirmek büyük önem taşır. Matplotlib, verileri grafikler, çizimler, histogramlar ve benzeri görsel öğelerle sunarak, veri analizinin daha etkili bir şekilde yapılabilmesini sağlar.

Matplotlib’in en büyük avantajlarından biri, esnekliği ve kullanım kolaylığıdır. Kütüphane, verilerinizi istediğiniz şekilde görselleştirmeniz için birçok farklı seçeneğe sahiptir. İster basit bir çizgi grafiği çizmek isteyin, ister karmaşık bir 3D grafik oluşturmak isteyin, Matplotlib size bu imkanı sağlar.

Matplotlib’in temel bileşenleri figure, axes ve axis olarak adlandırılır. Figure, çizimlerin ve grafiklerin çizildiği bir sayfayı temsil eder. Axes, bir figürün içindeki bir çizim alanını ifade eder. Axis ise çizim alanında x ve y eksenleri gibi işaretlenmiş bir alandır. Bu temel bileşenler sayesinde, istediğimiz grafikleri çizmek ve özelleştirmek oldukça kolaydır.

Bu kapsamlı grafik çizme kütüphanesi, hemen hemen her sektörde kullanılabilir. Akademisyenler, veri bilimciler, mühendisler ve birçok başka profesyonel, Matplotlib’i veri analizi ve görselleştirme süreçlerinde güvenilir bir araç olarak tercih etmektedir.

Matplotlib’in Özellikleri:

 • Grafik ve çizimlerin çizimi
 • Çizgi grafikleri, yay grafikleri ve pasta grafikleri oluşturma
 • 3D grafikler oluşturma
 • Renk, eksen ve etiket özelleştirmeleri yapabilme
 • Görselleri kaydetme ve paylaşma imkanı

Matplotlib ile Veri Görselleştirmenin Önemi:

Verileri anlamak ve analiz etmek için onları sayılarla ifade etmek yeterli olmayabilir. İnsanların verileri daha hızlı ve etkili bir şekilde anlaması için görsel öğeler kullanmak önemlidir. Matplotlib, veri görselleştirme konusunda kullanıcılarına güçlü bir araç sunarak, verileri daha kolay bir şekilde anlaşılır hale getirir. Grafikler, çizimler ve görsel öğeler ile veriler daha çekici ve anlaşılır bir biçimde sunulabilir.

Matplotlib’in FaydalarıMatplotlib’in kullanımı kolaydır
Verileri etkili bir şekilde görselleştirme imkanı sunarÇeşitli grafik ve çizim türlerini destekler
Profesyoneller ve akademisyenler tarafından sıkça tercih edilirGörselleri özelleştirme imkanı sağlar
Kolayca paylaşılabilir ve kaydedilebilirVeri analizi ve görselleştirme için zengin özelliklere sahiptir

Scikit-learn: Makine Öğrenimi için Araç Seti

Scikit-learn, Python programlama diline dayalı açık kaynak bir makine öğrenimi kütüphanesidir. Makine öğrenimi, bilgisayar sistemlerini veri analizi ve modellemeyle eğitme sürecidir. Scikit-learn, bu süreci kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve algoritmalar sunar. Makine öğrenimi modeli oluştururken, veri setini eğitim ve test veri kümesi olarak ayırmak önemlidir. Scikit-learn, bu ayrımı yapmak için kullanışlı bir fonksiyon sağlar.

Makine öğrenimi süreci genellikle veri ön işleme, model seçimi, model eğitimi ve model değerlendirmesi adımlarından oluşur. Scikit-learn, bu adımları kolaylaştırmak için çeşitli özelliklere sahiptir. Veri ön işleme adımında, veri setini temizlemek, eksik verileri doldurmak veya kategorik verileri sayısallaştırmak için kullanılabilir. Model seçimi adımında, farklı algoritmalar arasından en uygun olanı seçmek için kullanılan çeşitli metrikler vardır. Scikit-learn, bu metrikleri hesaplamak için işlevler sunar.

Scikit-learn’in içerdiği araçlar arasında sınıflandırma, regresyon, kümeleme, boyut indirgeme ve model seçimi bulunur. Sınıflandırma algoritması, veri noktalarını belirli kategorilere atamak için kullanılır. Regresyon algoritması ise sürekli bir çıktı sağlamak için kullanılır. Kümeleme algoritması, veri noktalarını benzerlikleri temel alarak gruplara ayırır. Boyut indirgeme algoritması ise veri setini daha az boyutlu bir forma dönüştürür. Model seçimi, farklı parametrelerle farklı modellerin performansını karşılaştırarak en iyi modeli seçmek için kullanılır.

 • Veri ön işleme
 • Model seçimi
 • Model eğitimi
 • Model değerlendirmesi
AlgoritmaAçıklama
SınıflandırmaVeri noktalarını belirli kategorilere atama
RegresyonSürekli bir çıktı sağlama
KümelemeBenzerlikleri temel alan gruplama
Boyut indirgemeVeri setini daha az boyutlu forma dönüştürme
Model seçimiFarklı parametrelerle farklı modellerin performansını karşılaştırma

TensorFlow: Derin Öğrenme ve Yapay Zeka

TensorFlow, Google tarafından geliştirilen bir açık kaynak kodlu derin öğrenme ve yapay zeka kütüphanesidir. Derin öğrenme, insan beyninin çalışma mantığına benzer şekilde karmaşık problemleri çözmek için kullanılan bir makine öğrenme yöntemidir. Yapay zeka ise bilgisayarların insan gibi düşünmelerine ve karar vermelerine olanak sağlayan bir teknolojidir. TensorFlow, bu iki alanın birleşimini sağlayarak birçok farklı uygulama alanında kullanılabilecek güçlü bir araç haline gelmiştir.

TensorFlow’un en önemli özelliklerinden biri, grafik tabanlı bir hesaplama modeline sahip olmasıdır. Bu modelde, işlemler bir grafik üzerinde düğümler ve kenarlar aracılığıyla temsil edilir. Her düğüm, bir veri noktasını veya matematiksel bir işlemi temsil ederken, kenarlar ise veri akışını gösterir. Böylelikle, büyük ve karmaşık hesaplamaları daha verimli bir şekilde gerçekleştirebilir ve işlemlerin paralel olarak yapılmasını sağlayabiliriz.

TensorFlow ayrıca, derin öğrenme modellerini oluşturmak ve eğitmek için bir dizi kullanışlı fonksiyon ve araç sağlar. Örneğin, çok katmanlı sinir ağları (Convolutional Neural Networks), otomatik kodlayıcılar (Autoencoders) ve tekrarlayan sinir ağları (Recurrent Neural Networks) gibi farklı modelleri kullanabiliriz. Bu modelleri kullanarak, çeşitli veri türlerini (metin, görüntü, ses vb.) işleyebilir ve sınıflandırma, tahmin, nesne tanıma gibi birçok farklı görevi gerçekleştirebiliriz.

 • TensorFlow’un temel özellikleri:
 • Grafik tabanlı hesaplama modeli
 • Çok katmanlı sinir ağı, otomatik kodlayıcı gibi farklı model türlerini destekleme
 • Farklı veri türlerini işleme ve analiz etme yeteneği
 • Paralel hesaplama ve dağıtılmış eğitim desteği
 • Yüksek seviyeli API’ler aracılığıyla kolay kullanım sağlama
SürümYayımlanma Tarihi
1.015 Şubat 2017
2.030 Ekim 2019
2.53 Mayıs 2021

Keras: Hızlı ve Kolay Derin Öğrenme

Keras, derin öğrenme için hızlı ve kolay bir kütüphanedir. Yapay sinir ağlarının oluşturulması ve eğitimi için kullanılan bu kütüphane, Python programlama dilinde oldukça popülerdir. Keras’ın sağladığı yüksek seviye API, geliştiricilere derin öğrenme modellerini hızlı bir şekilde oluşturma imkanı verir.

Keras’ın en büyük avantajlarından biri, kullanımının kolay olmasıdır. Yapay sinir ağı modelinin oluşturulması için sadece birkaç satır kod yazmak yeterlidir. Önceden tanımlanmış katmanları birleştirerek modelinizi hızlıca kurabilirsiniz. Keras, farklı aktivasyon fonksiyonları ve kayıp fonksiyonları gibi birçok ön tanımlı işlev sunar, bu da geliştiricilere daha fazla esneklik sağlar.

Keras’ın hızı da dikkat çekicidir. Arkasında TensorFlow, Theano veya CNTK gibi güçlü hesaplama kütüphaneleri kullanır. Bu sayede GPU veya TPU gibi donanımlar üzerinde yüksek performans elde edilebilir. Ayrıca, Keras’ın endüstri standardında olan önceden eğitilmiş modelleri kullanıcıların işini kolaylaştırır.

 • Keras, Python tabanlı bir derin öğrenme kütüphanesidir.
 • Kolay ve hızlı model oluşturma imkanı sağlar.
 • Farklı aktivasyon fonksiyonları ve kayıp fonksiyonları seçenekleri sunar.
 • Hesaplama için güçlü arka plan kütüphaneleri kullanır.
 • Önceden eğitilmiş modelleri bulunmaktadır.
AvantajlarıDezavantajları
 • Kullanımı kolay
 • Hızlı model oluşturma
 • Önceden eğitilmiş modeller
 • Sınırlı algoritma seçeneği
 • Daha az düşük seviye kontrol

OpenCV: Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü

OpenCV: Görüntü İşleme ve Bilgisayarlı Görü

OpenCV, İşaret İşleme ve Makine Görü, Robotik, Fiziksel Çember, İnternet medyası tv hizmetleri, Biyometri, Güvenlik ve İnfaz Entegrasyonu, Tasarım ve tehlikeli Sınıf III ve IV Lazerle işleme uygulamaları ve daha pek çok alanda kullanılan bir yazılımdır. Yerel imaj ve şekil işleme fonksiyonları yapılarından bağlı,çeşitli iş verileri dönüştürme ve işleme işlevlerini içerir. Kamera ile işleme yaparken hız gözetilmelidir. Doğal olarak görme işlemiyle ilgili olanlar burada OpenCV kütüphanesemizde yer alır. Büyük bir çoklu kullanıcı Lazerle güvenlik Lidar Yazılımı da mevcut olan bu yazılımla İlkel işlem için veri kaynaklarıyla çalışılıyor.

2B görüntü ya da videonun faydaları göz ardı edilemez. Bununla çevresini İmzalama, konu bulma, arama ya da çeşitleme, kodlama için karakter yorumlama, levha ve plakaları karakterleştirme gibi uygulamalar için mükemmeldir. Ancak, İşlem ve benchmarking için, sizin kameraya kullanabilirsiniz. Ayrıca, tam olarak OpenCV üzerinde belirli bir örnek test fleuro, yapmaktadır. Tek yapmanız gereken, 2B ve 3D hedefleri gözetlemektir.

OpenCV hemen hemen tüm işlemciler üzerinden kullanılabilir, FPGA yani donanım işlemci, DSP olarak adlandırılan ve hızlı CPU veya gelişmiş bir işlemci, kalabalık A9 veya daha büyük bir işlemciye bakmak için kullanılabilir. Ancak, en fazla istediğiniz şey, çeşitli veri giriş ve çıkış düzenekleri gerektiriyor, bu yüzden farklı veri girişi gibi işlemleri tercih etmeniz gerekir. Ancak, temelinde OpenCV kullanılır.

Yukarıdakiler göz önünde bulundurulduğunda, OpenCV’nin geliştirilmesi ile daha fazla potansiyel içine girdiği görülmektedir. Bu nedenle, OpenCV tarafından sunulan işlevleri kullanarak birçok alanda uygulamalar geliştirmek fırsatı bulunmaktadır. OpenCV ile görüntü işleme ve bilgisayarlı görü alanındaki gelişmeler devam etmekte ve gelecekte daha fazla yenilik beklenmektedir.OpenCV ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için https://opencv.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Numpy ile ilgili sorular
Soru 1: NumPy nedir ve ne için kullanılır?

NumPy, Python’da bilimsel hesaplamalar için kullanılan bir kütüphanedir. Diziler ve matrisler üzerinde yüksek performanslı işlemler yapmak için kullanılır.

Soru 2: NumPy dizileri nasıl oluşturulur?

NumPy dizileri, np.array() fonksiyonu kullanılarak oluşturulur. Bu fonksiyon, Python listelerini veya Python range() fonksiyonunu kullanarak dizi oluşturmanıza olanak sağlar.

Pandas ile ilgili sorular
Soru 3: Pandas nedir ve ne için kullanılır?

Pandas, veri manipülasyonu ve analizi için kullanılan bir Python kütüphanesidir. Veriyi düzenleme, temizleme, dönüştürme ve analiz etme işlemlerini kolaylaştırır.

Soru 4: Pandas ile veri nasıl filtrelenir?

Pandas’da veri filtreleme, DataFrame üzerinde boolean indeksleme kullanılarak yapılır. Örneğin, belirli bir koşulu sağlayan satırları veya sütunları seçebilirsiniz.

Matplotlib ile ilgili sorular
Soru 5: Matplotlib nedir ve ne için kullanılır?

Matplotlib, Python’da verileri grafiklerle görselleştirmek için kullanılan bir kütüphanedir. Çizgi grafikleri, histogramlar, dağılım grafikleri gibi çeşitli grafikler oluşturmak için kullanılabilir.

Soru 6: Matplotlib ile nasıl grafik oluşturulur?

Grafik oluşturmak için matplotlib.pyplot modülü kullanılır. Bu modüldeki fonksiyonlarla veriyi görselleştirmek için grafikler oluşturulabilir.

Scikit-learn ile ilgili sorular
Soru 7: Scikit-learn nedir ve ne için kullanılır?

Scikit-learn, makine öğrenimi için kullanılan popüler bir Python kütüphanesidir. Sınıflandırma, regresyon, kümeleme gibi çeşitli makine öğrenimi algoritmalarını içerir ve bu algoritmaların kullanımını kolaylaştırır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu