Sağlık

Narsist Ne Demek? Narsist Kişilik Bozukluğunun 13 Belirtisi

Narsist kişilik bozukluğu, günümüz toplumunda sıkça karşılaşılan bir psikolojik rahatsızlıktır. Bu kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler, sürekli olarak kendilerini ön planda tutmak, diğer insanları manipüle etmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için başkalarını sömürmek gibi davranışlar sergilerler. Bu blog yazısında, narsist kişilik bozukluğunun belirtileri, etkileri ve nasıl başa çıkılması gerektiği gibi önemli konulara odaklanacağız. Aynı zamanda, narsist bir partnerle olan ilişkilerde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve bu kişilik bozukluğuyla ilgili önemli öneriler ve bilgiler de paylaşacağız.

Narsist kişilik bozukluğu nedir?

Narsist kişilik bozukluğu, kişinin kendisini aşırı şekilde önemseme, kendini beğenme, başkalarının onayına ihtiyaç duyma, empati kurma güçlüğü gibi belirtilerle karakterize edilen psikolojik bir durumdur. Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, genellikle büyüklenme, kendini beğenme, özel ve üstün olduklarını düşünme gibi davranışlar sergilerler. Bu kişiler, başarı ve güç elde etmeye odaklanırken, diğer insanları manipüle etme ve kendi çıkarları için kullanma eğilimindedirler.

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri arasında aşağıdakiler bulunabilir:

 • Aşırı kendini beğenme: Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, kendilerini son derece değerli, özel ve üstün hissederler. Kendilerini başkalarından üstün görme ve sürekli olarak övgüye ihtiyaç duyma eğilimindedirler.
 • Empati eksikliği: Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının duygularını anlama ve empati kurma becerisinde eksiklik yaşarlar. Empati ve anlayış gösterme konusunda zorluk çekerler.
 • Kaynak manipülasyonu: Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, başkalarını kendi çıkarları için kullanma ve manipüle etme eğilimindedirler. İnsanları kontrol etme ve kendilerine bağımlı hale getirme çabası gösterebilirler.

Narsist kişilik bozukluğu nedir?

Narsist kişilik bozukluğu, bir bireyin aşırı derecede kendini önemseme, kendine aşırı güvenme, başkalarının onayına aşırı ihtiyaç duyma gibi özellikler gösterdiği bir psikolojik durumdur. Bu durumda olan kişiler, diğer insanları manipüle etme ve kendi çıkarları için kullanma eğilimindedirler. Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri arasında aşırı kendini beğenme, empati kurma güçlüğü ve kaynak manipülasyonu yer almaktadır. Kişiler arasında ilişkilerde sorunlara yol açabilen bir durum olan narsist kişilik bozukluğu, etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğu, bireyin kendine aşırı hayranlık duyması, başkalarını küçümseme, empati eksikliği ve sürekli ilgi bekleme gibi belirgin özelliklere sahip olan bir kişilik bozukluğudur. Bu yazıda narsist kişilik bozukluğunun belirtilerini açıklayacağız:

1. Kendini beğenmişlik ve egomanyaklık: Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genellikle kendilerini çok önemserler ve sürekli olarak takdir ve hayranlık beklerler. Kendi yetenekleri ve başarılarıyla ilgili aşırı bir özgüven sergilerler ve başkalarını küçümserler.

2. Empati eksikliği: Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler, diğer insanların duygularını anlamakta ve başkalarının perspektifinden bakmakta zorluk çekerler. Empati yapma yetenekleri sınırlıdır ve genellikle kendi çıkarlarını ön planda tutarlar.

3. Manipülatif davranışlar: Narsist kişilik bozukluğuna sahip bireyler, başkalarını manipüle etmek ve kendi isteklerini elde etmek için çeşitli manipülasyon teknikleri kullanabilirler. Başkalarını kontrol etmeye çalışır ve kendilerini üstün göstermeye odaklanırlar.

4. İlgisizlik: Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, genellikle başkalarının duyguları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezler. Bu nedenle, yakın ilişkilerde sorunlar yaşayabilirler ve empatik bir bağ kurmakta zorlanırlar.

Narsist kişilik bozukluğu, kişinin sosyal ve iş ilişkilerini olumsuz etkileyebilir ve psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Ancak, bu bozukluğun belirtileri fark edildiğinde, uygun terapi ve destek ile başa çıkılabilmektedir.

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler nasıl davranır?

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler, genellikle kendilerini sürekli olarak öne çıkarmaya, başkalarını manipüle etmeye ve kendi çıkarlarını düşünmeye eğilimlidir. İçlerindeki yoğun bir özsaygı eksikliği nedeniyle başkalarının onayını ve hayranlığını sürekli olarak ararlar. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler, aşağıdaki davranış örneklerini sergileyebilir:

1. Kendini övmek: Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler genellikle kendilerini sürekli olarak överler ve başkalarının da onların üstünlüklerini takdir etmesini beklerler. Onlar için “ben” odaklı bir dünya vardır ve başkalarının hikayelerine ve başarılarına fazla ilgi göstermezler.

2. Empati eksikliği: Narsistler, diğer insanların duygularına veya ihtiyaçlarına anlayış gösterme konusunda zorluk yaşar. Empati kurmak yerine, kendi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutmaya eğilimlidirler. Başkalarının duygusal veya fiziksel acılarını önemsemezler.

3. Manipülasyon: Narsistler, başkalarını manipüle etmek ve kontrol etmek için çeşitli taktikler kullanabilirler. İsteklerini ve beklentilerini elde etmek için başkalarını suistimal edebilirler. Kendi çıkarları doğrultusunda başkalarını kullanmaktan çekinmezler.

 • Kendini övmek
 • Empati eksikliği
 • Manipülasyon
DavranışlarAçıklama
Kendini övmekNarsist kişilik bozukluğuna sahip olan bireyler kendilerini sürekli olarak överler ve başkalarının da onların üstünlüklerini takdir etmesini beklerler.
Empati eksikliğiNarsistler, diğer insanların duygularına veya ihtiyaçlarına anlayış gösterme konusunda zorluk yaşar. Empati kurmak yerine, kendi çıkarlarını ve ihtiyaçlarını ön planda tutmaya eğilimlidirler.
ManipülasyonNarsistler, başkalarını manipüle etmek ve kontrol etmek için çeşitli taktikler kullanabilirler. İsteklerini ve beklentilerini elde etmek için başkalarını suistimal edebilirler.

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için neler yapılabilir?

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için birçok yöntem bulunmaktadır. Öncelikle, kendi sınırlarınızı belirlemeli ve narsist kişiyi manipülasyon ve sömürüden korumalısınız. Kendinizi ifade etmekte güçlük çekiyorsanız, iletişim becerilerinizi geliştirmek ve duygusal sınırlarınızı korumak için bir terapistle çalışmak faydalı olabilir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip olanları anlamanız da önemlidir, ancak onların sorumluluklarını sizin üzerinize yüklememelisiniz.

Bir diğer önemli adım, kendinize değer vermeyi ve özsaygınızı artırmayı öğrenmektir. Narsist kişiler genellikle başkalarının onayına bağımlıdır ve bu nedenle sık sık eleştirici veya aşağılayıcı davranışlarda bulunurlar. Kendi değerinizi ve başarılarınızı takdir etmek, narsist kişiyle başa çıkmak için güçlü bir temel oluşturacaktır.

Ayrıca, sağlıklı sınırlar koymak da önemlidir. Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler genellikle sınırları ihlal eder ve kişisel alanınıza veya özel hayatınıza müdahale ederler. Sınırlarınızı net bir şekilde belirleyerek ve ihlal edildiğinde bunu açıkça ifade ederek, narsist kişiyle başa çıkmak için daha güçlü bir pozisyon elde edebilirsiniz.

Narsist kişilik bozukluğunun etkileri nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğu, bir kişinin aşırı bir şekilde kendini beğenmesi, başkalarının duygularını önemsememesi ve sürekli dikkat çekme ihtiyacı duyması gibi belirgin özelliklerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu psikolojik rahatsızlık, hem narsist kişinin kendisine hem de çevresindeki insanlara bir dizi etki yapabilir.

Birincil etki, narsist kişinin ilişkilerinde sorunlar yaşamasıdır. Narsistler genellikle başkalarıyla empati kurmakta zorluk çekerler ve sürekli olarak kendi isteklerini ön planda tutarlar. Bu nedenle, onlarla ilişkide olan kişiler bazen ihmal edilmiş veya değersiz hissedebilir. Narsist kişinin sahip olduğu sürekli dikkat çekme ihtiyacı, diğer insanları sürekli olarak onların ihtiyaçlarına cevap vermeye veya onları takip etmeye zorlayabilir.

İkincil etki, narsist kişinin kendine zarar verme riskidir. Narsist kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle başarıya ve mükemmelliğe olan aşırı takıntılarıyla bilinirler. Ancak bu takıntılar, sürekli bir tatmin duygusu sağlamaz ve narsist kişi kendine yeterli hissetmez. Bu durum, narsist kişinin depresyon, madde bağımlılığı veya intihar düşünceleri gibi ciddi sorunlarla baş etme riskini artırabilir.

 • Başkalarının duygularını önemsemezler.
 • Empati kurmakta zorluk çekerler.
 • İlişkilerinde sorunlar yaşarlar.
EtkilerAçıklama
İlişkilerde sorunlarNarsist kişilik bozukluğu olan bireyler genellikle başkalarıyla empati kurmakta zorluk çekerler ve sürekli olarak kendi isteklerini ön planda tutarlar.
Kendine zarar verme riskiNarsist kişilik bozukluğu olan bireylerde başarıya ve mükemmeliyete olan aşırı takıntılar görülür. Ancak bu takıntılar, narsist kişiye sürekli bir tatmin duygusu sağlamaz ve depresyon, madde bağımlılığı veya intihar düşünceleri gibi ciddi sorunlarla baş etme riskini artırabilir.

Narsist kişilik bozukluğuyla ilişki nasıl olur?

Narsist kişilik bozukluğuyla ilişki nasıl olur? Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişilerin ilişkileri genellikle zor ve karmaşık olabilir. Narsistler, diğer insanları manipüle etme eğilimindedir ve ilişkilerini kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirirler. İlişkide olan partner, aile üyesi veya arkadaşları, sürekli olarak narsist kişinin ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü hissedebilir ve kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilir.

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler genellikle duygusal olarak empati yapmakta zorlanır ve başkalarının duygularını anlamazlar. İlişkide bulundukları kişileri kendilerine bağımlı hale getirme eğilimindedirler. Narsistler, sürekli olarak kendilerini överek ve başkalarını küçümseyerek, kendi değerlerini yükseltmeye çalışırlar.

Narsist kişiler genellikle kontrolcü olabilir ve ilişkide bulundukları kişiyi manipüle etmek veya egemenlik kurmak için çaba gösterirler. İlişkide olan diğer kişi sürekli olarak eleştirilir ve aşağılanır. Narsistler, ilişkide karşı tarafa sürekli olarak güvensizlik hissi verir ve kıskançlık gösterebilirler.

 • Narsist kişilik bozukluğuyla olan ilişkideki zorlukları aşmanın en önemli yolu, iletişim konusunda açık olmaktır. İhtiyaçlarınızı ve hissettiklerinizi dürüst bir şekilde ifade etmek bu tür bir ilişkide sağlıklı sınırlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
 • Narsist kişiyle olan ilişkide kendi değerinizi kaybetmeden, sınırlarınızı korumak önemlidir. Kendi ihtiyaçlarınızı takip etmeli ve kendinizi korumalısınız.
 • Psikolojik destek almak, bir narsistle ilişkiyi yönetmek için önemli bir adımdır. Bir terapist veya danışmana başvurarak, duygusal zorluklarla başa çıkmak ve daha sağlıklı bir ilişki kurmak için stratejiler geliştirebilirsiniz.
Narsist Kişilik Bozukluğuyla İlişki Nasıl Olur?İlişkide Karşılaşılan Zorluklar
Empati eksikliğiSürekli eleştiri ve aşağılama
Manipülatif davranışlarGüvensizlik ve kıskançlık
İletişim zorluklarıKendi değerini kaybetme

Narsist kişilik bozukluğuyla ilgili öneriler ve bilgiler

Merhaba! Bu blog yazısında, narsist kişilik bozukluğuyla ilgili bazı öneriler ve bilgilerden bahsedeceğim. Narsist kişilik bozukluğu, kişinin aşırı derecede kendini önemseme, başkalarını manipüle etme ve empati kurmada zorluk çekme gibi belirtiler gösterdiği bir ruh sağlığı sorunudur.

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri arasında aşırı özgüven, başkalarının ihtiyaçlarını önemsememe, kendi başarılarını sürekli vurgulama, başkalarını kullanma ve sömürme, kibirli davranışlar sergileme gibi durumlar yer almaktadır. Bu belirtiler, kişinin etrafındaki insanlarla ilişkilerinde sorunlara neden olabilir.

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için ise bazı önlemler almak önemlidir. İlk olarak, kişinin narsist eğilimlerini kabul etmesi ve bunun üzerine çalışması gerekmektedir. Kendi davranışlarını gözlemlemek ve başkalarının duygularını anlama yeteneğini geliştirmek önemlidir.

 • Narsist kişilik bozukluğunun etkilerini en aza indirmek için terapi veya danışmanlık almak faydalı olabilir. Bir uzmanla çalışmak, kişinin narsistik düşünceleri ve davranışları hakkında daha fazla farkındalık kazanmasına yardımcı olabilir.
 • Empati ve anlayış geliştirmek, ilişkileri güçlendirebilir. Başkalarının duygularını önemseyen bir yaklaşım sergilemek, sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.
 • Aşırı kendini önemseme ve başarı odaklı düşünceleri dengelemek için hobilerle uğraşmak, stressi azaltabilir ve kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayabilir.
Narsist Kişilik Bozukluğuyla İlgili Öneriler
ÖneriAçıklama
Terapi veya Danışmanlık AlmakBir uzmanla çalışmak, kişinin narsistik düşünceleri ve davranışları hakkında farkındalık kazanmasına yardımcı olabilir.
Empati GeliştirmekDiğer insanların duygularını anlamaya çalışmak, sağlıklı ilişkiler kurmaya yardımcı olabilir.
Hobilerle UğraşmakStressi azaltmak ve kendini daha iyi hissetmek için hobilerle vakit geçirmek önemlidir.

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak zor olabilir, ancak bu belirtileri tanıyarak ve uygun stratejileri uygulayarak bu sorunla daha iyi başa çıkabilirsiniz. Herhangi bir sağlık sorununda olduğu gibi, narsist kişilik bozukluğu için de profesyonel yardım almak önemlidir. Kendinize ve diğer insanlara saygı göstermek, sağlıklı ilişkiler kurmayı ve daha mutlu bir yaşam sürmeyi sağlayabilir.

Sık Sorulan Sorular

Narsist kişilik bozukluğu nedir?

Narsist kişilik bozukluğu, kişinin aşırı bir şekilde kendiyle ilgilenip başkalarını önemsememesi, sürekli beğenilme ve takdir edilme isteği, kendi yeteneklerini abartma gibi özellikler sergileyen bir kişilik bozukluğudur.

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğunun belirtileri arasında sürekli kendini övme, başkalarını küçümseme, empati kuramama, başkalarının duygularını önemsememe, sürekli dikkat ve takdir beklentisi bulunmaktadır.

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler nasıl davranır?

Narsist kişilik bozukluğuna sahip olan kişiler genellikle kendi çıkarlarını ön plana çıkaran, başkalarını manipüle etmeye çalışan, takdir ve hayranlık bekleyen, başarılarını ve yeteneklerini abartan, başkalarını küçümseyen davranışlar sergileyebilirler.

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için neler yapılabilir?

Narsist kişilik bozukluğuyla başa çıkmak için en önemli adım, kişinin farkındalığını artırmak ve terapi görmektir. Terapi süreci, kişinin kendini tanıması, empati kurmayı öğrenmesi, duygusal farkındalığını artırması ve sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenmesi konularında yardımcı olabilir.

Narsist kişilik bozukluğunun etkileri nelerdir?

Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle ilişkilerinde sorunlar yaşarlar, çevrelerindeki insanları manipüle ederler ve duygusal ilişkilerinde problemler yaşarlar. Aynı zamanda, sürekli takdir ve hayranlık beklemek, stres ve kaygıya neden olabilir.

Narsist kişilik bozukluğuyla ilişki nasıl olur?

Narsist kişilik bozukluğu olan biriyle ilişki genellikle zorlu olabilir. Narsist kişiler genellikle kendilerini ön plana çıkarma eğiliminde oldukları için, ilişkinin dengesiz olmasına ve diğer partnerin duygusal ihtiyaçlarının ihmal edilmesine yol açabilir.

Narsist kişilik bozukluğuyla ilgili öneriler ve bilgiler

– Narsist kişilik bozukluğu olan birini etkilemek zor olabilir, bu nedenle terapi ve destek almak önemlidir.

– Kendi sınırlarınızı belirleyin ve kişisel ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeyin.

– Empati geliştirmek için çaba gösterin ve karşılıklı iletişimde anlayışlı olun.

– Kendinize zaman ayırın ve kendi değerinizi hatırlayın.

– Sağlıklı ilişkiler kurma konusunda destek alın ve ilişkilerde dengeli bir paylaşım sağlamaya çalışın.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu