Sağlık

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, birçok insanın hayatını etkileyen ciddi bir ruh sağlığı sorunudur. Bu blog yazısında kişilik bozukluklarının tanımını yapacak, neden ortaya çıktığını araştıracağız. Ayrıca, yaygın kişilik bozukluklarından olan Narcissistic kişilik bozukluğu, Borderline kişilik bozukluğu ve Antisosyal kişilik bozukluğunun belirtilerini öğreneceğiz. Bu yazıda ayrıca, bağımlı kişilik bozukluğunun nasıl tedavi edildiği ve kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemlerine de değineceğiz. Kişilik bozukluklarını anlamak ve bu durumlarla baş etmenin yollarını keşfetmek için okumaya devam edin.

Kişilik bozukluklarının tanımı nedir?

Kişilik Bozukluklarının Tanımı Nedir?

Kişilik bozuklukları, bireyin düşünce tarzı, duygusal tepkileri, ilişkileri ve davranışlarındaki sürekli ve belirgin sapmalardır. Bir kişilik bozukluğu, normal sosyal ve mesleki işlevlerde ciddi zorluklara neden olabilir ve ayrıca bireyin mutluluk ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Bir kişilik bozukluğunun tanısı koymak için, belirli semptomların sürekli olarak var olması ve bireyin yaşamının farklı alanlarını etkilemesi gerekmektedir. DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) ve ICD-10 (Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Hastalıkların Sınıflandırması) gibi kaynaklar, farklı kişilik bozukluğu tiplerini tanımlar ve belirli kriterlerle teşhis edilmesini sağlar.

Kişilik bozuklukları, çeşitli alt tiplere ayrılabilir. Borderline kişilik bozukluğu, narcisistik kişilik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu gibi farklı kişilik bozukluğu tipleri bulunmaktadır. Her bir kişilik bozukluğu alt tipi, farklı semptomlar ve davranış örüntüleri sergiler ve belirli terapi yöntemleriyle tedavi edilmesi gerekebilir.

Kişilik bozuklukları neden ortaya çıkar?

Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünme şekilleri, duygusal tepkileri ve davranışlarındaki kalıplarda anormal ve sürdürülebilir değişikliklerle karakterize edilen zihinsel sağlık koşullarıdır. Bu bozukluklar, genellikle çocukluk veya gençlik döneminde ortaya çıkar ve daha sonra yetişkinlikte devam eder. Kişilik bozukluklarına neden olan birçok faktör bulunmaktadır, bunlar genellikle karmaşık bir etkileşimin sonucudur.

Bu faktörler arasında genetik yatkınlık, çocukluk dönemindeki travmalar, aile ve çevresel faktörler, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve genel olarak yaşanan zorluklar sayılabilir. Örneğin, çocuklukta yaşanan istismar veya ihmal gibi travmatik deneyimler, kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasında etkili olabilir. Ayrıca, ailenin tutumu, stresli yaşam olayları, çevresel faktörler ve kalıtımsal faktörler de kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasını etkileyebilir.

Beyin kimyasındaki dengesizliklerin de kişilik bozukluklarının gelişiminde rol oynadığı düşünülmektedir. Beyindeki kimyasal maddelerin dengesizliği, duygusal ve davranışsal kontrolünde sorunlara neden olabilir ve kişilik bozukluklarının ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu nedenle, kişilik bozukluklarının teşhis ve tedavisinde farmakoterapi de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Narcissistic kişilik bozukluğu nedir?

Narcissistic kişilik bozukluğu, genellikle aşırı bir kendini beğenme, başkalarını kullanma ve başkalarının duygularını önemsememe ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozuklukta birey, kendi değerini aşırı derecede abartmaya yönelir ve başkalarının ihtiyaçlarını veya duygusal deneyimlerini önemsemez. Narcissistic kişilik bozukluğu olan kişiler genellikle kibirli, egosantrik ve aşırı takıntılıdır.

Bu kişilik bozukluğunun temel nedenlerinden biri, çocukluk döneminde yapılan aşırı övgüler veya aşırı eleştirilerdir. Bu tür bir çocukluk deneyimi, kişinin kendi değerini abartmasına ve başkalarının değerlerini küçümsemesine neden olabilir. Ayrıca, çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar, ihmal veya istismar da narssistik kişilik bozukluğunun gelişimine katkıda bulunabilir.

Narcissistic kişilik bozukluğu, belirtileriyle tanımlanır. Bu belirtiler arasında sürekli bir beğenili olma ve başkalarının hayranlığını kazanma arzusu, manipülatif davranışlar, empati eksikliği ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarını umursamama yer alır. Bu bireyler genellikle diğer insanları kullanır ve kontrol etmeye çalışırlar. Ayrıca, kendilerini sürekli olarak övmeleri ve başkalarını küçümsemeleri de yaygın bir özelliktir.

Borderline kişilik bozukluğu nasıl teşhis edilir?

Borderline kişilik bozukluğu, duygusal istikrarsızlık, ilişkilerde zorluklar ve kendine zarar verici davranışlarla karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğun teşhisi genellikle karmaşıktır ve uzman bir psikiyatrist tarafından yapılmaktadır.

Borderline kişilik bozukluğunun teşhis edilmesi için birden fazla belirti veya semptomun görülmesi gerekmektedir. Bu belirtiler arasında aşırı duygusal dalgalanmalar, düşük benlik saygısı, özdeğerlik sorunları, kendine zarar verme eğilimi, kendine özgürlük ve kimlik duygusu eksikliği bulunur.

Teşhis sürecinde, bir psikiyatrist kişinin yaşadığı belirtileri ve semptomları değerlendirir. Bu değerlendirme genellikle bir klinik görüşme, psikiyatrik değerlendirme araçları ve bazen yakın çevrenin gözlemi üzerine dayanır. Teşhis sürecinde diğer olası durumlar da göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü bazı belirtiler başka psikiyatrik bozukluklara da işaret edebilir.

 1. Aşırı duygusal dalgalanmalar
 2. Düşük benlik saygısı
 3. Özdeğerlik sorunları
 4. Kendine zarar verme eğilimi
 5. Kendine özgürlük ve kimlik duygusu eksikliği
BelirtiÖrnek
Aşırı duygusal dalgalanmalarBir anda öfke veya üzüntü patlamaları yaşama
Düşük benlik saygısıKendini değersiz veya beceriksiz hissetme
Özdeğerlik sorunlarıYetersizlik hissi veya kendini beğenmeme
Kendine zarar verme eğilimiYanma, kesme veya intihar düşünceleri
Kendine özgürlük ve kimlik duygusu eksikliğiKim olduğunu ve nereye ait olduğunu belirlemekte zorlanma

Antisosyal kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Antisosyal kişilik bozukluğu, kişinin toplumda kabul edilen normlara uymayarak, başkalarının haklarını önemsemediği ve suç işlemeye eğilimli olduğu bir kişilik bozukluğudur. Bu tür bir kişilik bozukluğu olan bireyler, sosyal ilişkilere uyumsuzluk gösterirler ve genellikle suç işleme, yalan söyleme, manipülasyon yapma gibi davranışlarda bulunurlar.

Antisosyal kişilik bozukluğunun belirtileri arasında çevresindeki insanların duygularını veya haklarını umursamama, sürekli olarak yasaları ihlal etme, yalan söyleme ve manipülasyon yapma gibi davranışlar bulunur. Bu kişiler genellikle başkalarının acı çekmesinden zevk alırlar ve sorumluluk almaktan kaçınırlar.

Bu kişilik bozukluğuna sahip olanlar genellikle duygusal soğukluk sergilerler ve empati yetenekleri oldukça zayıftır. Kendilerini üstün görme eğilimindedirler ve başarısızlık veya eleştiriyi kabul etmek konusunda güçlük çekerler. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerin genellikle çocukluk döneminden itibaren antisosyal davranışlar sergiledikleri gözlemlenir.

 • Çevresindekilere zarar verme veya rahatsız etme eğilimi
 • Yalan söyleme ve manipülasyon yapma
 • Sosyal normları ve yasaları sürekli ihlal etme
 • İnsanlarda pişmanlık veya suçluluk duygusu olmama
BelirtiAçıklama
Empati eksikliğiDiğer insanların duygularını anlamada zorluk çekme ve empati yeteneğinin zayıf olması
YalancılıkSürekli olarak yalan söyleme ve çevresini manipüle etme eğilimi gösterme
İlgisizlikDiğer insanların ihtiyaçlarını veya haklarını umursamama ve duygusal soğukluk sergileme

Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bağımlı kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik özelliklerine sahip olan bireylerin yaşadığı bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu kişiler, özgüven eksikliği, kararsızlık, başkalarının onayına aşırı bağımlılık gibi belirtiler gösterirler. Bağımlı kişilik bozukluğu olan bireyler, ilişkilerinde kendilerini sürekli bir bağımlı konumunda hisseder ve başkalarının ihtiyaçlarına aşırı derecede odaklanırlar.

Bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Burada hedef, bireye hem psikoterapi hem de destekleyici tedavi sunmaktır. Terapötik ilişki, bireyin özgüvenini artırmaya, karar verebilme yeteneğini geliştirmeye ve başkalarının onayına olan aşırı bağımlılığını azaltmaya odaklanır. Bu amaçla, bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi veya grup terapisi gibi terapi yöntemleri kullanılabilir.

Aynı zamanda, destekleyici tedavi de bağımlı kişilik bozukluğu olan bireylerin tedavisinde etkili olabilir. Bu tedavi, bireye duygusal destek sunmayı, günlük yaşam becerilerini geliştirmeyi ve sosyal ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlar. Bu süreçte, ilaç tedavisi de kullanılabilir. Özellikle eşlik eden depresyon veya anksiyete durumları varsa, antidepresan veya anksiyolitik ilaçlar reçete edilebilir.

 • Bağımlı kişilik bozukluğu tedavisinde kullanılan yöntemler:
 • Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi veya grup terapisi gibi terapi yöntemleri kullanılabilir.
 • Destekleyici tedavi: Duygusal destek, günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi hedeflenir.
 • İlaç tedavisi: Eşlik eden depresyon veya anksiyete durumları varsa, ilaç tedavisi kullanılabilir.
Tedavi YöntemiAçıklama
PsikoterapiBilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi veya grup terapisi gibi terapötik yaklaşımlar kullanılır.
Destekleyici tedaviDuygusal destek, günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal ilişkilerin güçlendirilmesi sağlanır.
İlaç tedavisiEşlik eden depresyon veya anksiyete durumları varsa, antidepresan veya anksiyolitik ilaçlar reçete edilebilir.

Kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemleri

Kişilik bozuklukları yaygın ve karmaşık bir konudur. Bu rahatsızlıklar, kişinin düşünce, duygu ve davranışlarında kalıcı ve sağlıksız bir şekilde değişimlere neden olur. Peki, kişilik bozukluklarıyla başa çıkmanın yöntemleri nelerdir?

Öncelikle, kişilik bozukluklarıyla başa çıkmanın ilk adımı, rahatsızlığın farkına varmaktır. Kendi düşünce ve davranış kalıplarınızı gözlemleyerek, hangi durum ve ilişkilerde sorun yaşadığınızı belirleyebilirsiniz. Bu sayede, ne tür bir kişilik bozukluğuyla karşı karşıya olduğunuzu veya hangi özelliklerinize odaklanmanız gerektiğini anlayabilirsiniz.

İkinci adım ise, profesyonel yardım almaktır. Bir psikolog veya psikiyatrist, kişilik bozukluğunuzun teşhisini koyabilir ve size uygun bir tedavi planı oluşturabilir. Bu tedavi planı genellikle bireysel terapi, ilaç tedavisi veya grup terapisi gibi yöntemleri içerebilir. Psikoterapi, kişilik bozukluklarıyla mücadele etmek için en etkili yöntemlerden biridir.

Ayrıca, kişilik bozukluklarıyla başa çıkmanın bir diğer yolu da destek gruplarına katılmaktır. Bu gruplar, benzer sorunlar yaşayan insanların bir araya gelerek deneyimlerini paylaştığı ve birbirlerine destek olduğu yerlerdir. Destek grupları, kişilik bozukluklarıyla başa çıkmak konusunda motivasyon sağlayabilir ve sorunlarınızı anlama konusunda size yardımcı olabilir.

 • Kendinizi tanıyın: Kendi düşünce ve davranış kalıplarınızı gözlemleyin, hangi durumlarda sıkıntı yaşadığınızı belirleyin.
 • Profesyonel yardım alın: Bir uzmana başvurarak kişilik bozukluğunuzun teşhisini koydurun ve size uygun bir tedavi planı oluşturun.
 • Destek gruplarına katılın: Benzer sorunlar yaşayan insanların bir araya geldiği destek gruplarına katılarak deneyimlerinizi paylaşabilir ve motivasyon sağlayabilirsiniz.
YöntemAçıklama
Kendinizi tanımaKendi düşünce ve davranış kalıplarınızı gözlemleyerek, sorunlu durumları belirleme yöntemi.
Profesyonel yardım almaUzman bir psikolog veya psikiyatriste başvurarak kişilik bozukluğunun teşhisini koydurma ve tedavi planı oluşturma yöntemi.
Destek gruplarına katılmaBenzer sorunlar yaşayan insanların bir araya geldiği destek gruplarına katılarak deneyimlerinizi paylaşma ve motivasyon sağlama yöntemi.

Sık Sorulan Sorular

Kişilik bozukluklarının tanımı nedir?

Kişilik bozuklukları, kişinin düşünce biçimi, duygusal tepkileri, ilişkileri ve davranışları üzerinde sürekli bir sapma ve uyumsuzluk gösteren kalıplar olarak tanımlanır. Bu bozukluklar, kişinin kişilik yapısını sürdürdüğü ve çevresiyle etkileşimde bulunduğu biçimde etkiler.

Kişilik bozuklukları neden ortaya çıkar?

Kişilik bozuklukları; genetik, çevresel faktörler, travmatik yaşantılar, ailevi etkiler, beyin kimyasındaki dengesizlikler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Ayrıca, kişilik bozukluklarının karmaşık bir etiyolojisi olduğu ve birçok faktörün bir araya gelerek bozukluğun ortaya çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir.

Narcissistic kişilik bozukluğu nedir?

Narcissistic kişilik bozukluğu, kişinin kendini aşırı şekilde önemseme, başarıya aşırı düşkünlük, başkalarını manipüle etme, empati eksikliği ve sürekli hayranlık arayışı gibi belirtilerle karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu kişiler genellikle kendi yeteneklerini abartır, başkalarını küçümser ve sürekli takdir ve hayranlık beklerler.

Borderline kişilik bozukluğu nasıl teşhis edilir?

Borderline kişilik bozukluğu, karmaşık bir tanı sürecine sahiptir. Genellikle psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından yapılan ayrıntılı bir değerlendirme ve psikolojik testlerle teşhis edilir. Bu bozukluk, duygusal düzensizlikler, yoğun korku veya öfke, zor ilişkiler, kendine zarar verme eğilimi gibi belirtilerle kendini gösterir.

Antisosyal kişilik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler, sürekli kuralları ihlal etme, başkalarını sömürme, suç işleme, yalan söyleme, sorumluluktan kaçınma gibi belirtiler gösterir. Ayrıca, empati eksikliği, dürtüsellik, saldırganlık ve sosyal ilişkilerdeki zorluklar da bu bozukluğun belirtileri arasında yer alabilir.

Bağımlı kişilik bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Bağımlı kişilik bozukluğunun tedavisinde genellikle bilişsel-davranışçı terapi (CBT) kullanılır. CBT, kişinin kendine güvenini artırmayı, sosyal becerilerini geliştirmeyi ve bağımsızlık duygusunu kazanmayı hedefler. Ayrıca, ilaç tedavisi bazen semptomları kontrol etmek amacıyla kullanılabilir.

Kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemleri nelerdir?

Kişilik bozukluklarıyla başa çıkma yöntemleri kişiden kişiye ve bozukluğa göre değişebilir, ancak bazı genel yöntemler şunlardır: destekleyici terapi, stres yönetimi teknikleri, duygusal düzenleme becerilerinin geliştirilmesi, sosyal destek ağının oluşturulması ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmak. Kişilik bozukluklarının tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu