Sağlık

Kemik İliği Nakli Türleri

Neden Kemik İliği Nakli Yapılır?
Kemik iliği nakli, birçok kan hastalığı veya kanserin tedavisinde önemli bir seçenek olabilir. Hematolojik hastalıklar, lösemi, lenfoma gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde kemoterapi, radyoterapi gibi yöntemlerden sonra kullanılan kemik iliği nakli, hastalara umut olmaktadır. Bu işlem, vücuttaki zarar görmüş veya hastalıklı kök hücrelerinin sağlıklı kök hücrelerle değiştirilmesini amaçlar. Otojen, alojen, sinkronizasyonlu, mini, yarı kardeş, tam kardeş ve donör dışı olmak üzere farklı tiplerde yapılan kemik iliği nakilleri, bu blog yazısında detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Her bir yöntem, hastaların durumlarına göre belirlenir ve başarı oranları farklılık gösterebilir. Bu yazıda, kemik iliği nakillerinin ne olduğunu ve farklı tiplerinin ne anlama geldiğini öğreneceksiniz.

Otojen kemik iliği nakli nedir?

Otojen kemik iliği nakli, kişinin kendi vücudundan alınan kemik iliğinin, yeniden hastalıklı hücrelerin üretildiği kemik iliği boşluğuna verilerek tedavi amacıyla kullanılması işlemidir. Bu nakil tipinde donör olarak hasta kendi kendine hizmet eder ve doku uyumu sorunu ortadan kalkar. Otojen kemik iliği nakli, genellikle kanser gibi hastalıklarda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi veya radyoterapi sonrası kemik iliği tahrip olduğunda, bu yöntem uygulanarak hasarlı kemik iliği hücreleri yenilenir ve hastalığın nüks etme olasılığı azaltılır.

Otojen kemik iliği nakli işlemi, genellikle kişinin kendi kanında bulunan kök hücrelerin toplanmasıyla başlar. Bu süreç, hastaya kemik iliği uyarıcı ilaçlar verilerek kanlarında daha fazla kök hücre üretebilmeleri sağlanmasıyla gerçekleştirilir. Ardından, hastanın kanı otojen kemik iliği nakli için ayrıştırılır ve kök hücreler izole edilir. İzole edilen bu kök hücreler, ardından hastanın ilgili bölgesine enjekte edilir ve yeniden hastalıklı hücrelerin üretildiği kemik iliği boşluğuna yerleştirilir.

Otojen kemik iliği nakli, birçok avantaja sahip bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, doku uyum sorunu olmadığı için reddetme riski minimumdur. Ayrıca, hastanın kendi kök hücrelerinin kullanılması sayesinde ek kaynak bulmak veya bağışçı aramak gibi zorluklarla karşılaşılmaz. Bununla birlikte, otojen kemik iliği nakli uzun bir süreçtir ve tedavi için gereken zamana ve kaynaklara ihtiyaç duyabilir. Hastaların nakil sonrası iyileşme süreci de dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Alojen kemik iliği nakli nedir?

Alojen kemik iliği nakli, kemik iliği nakli yapılan kişi ile donör (verici) arasındaki doku uyumsuzluğu durumunda kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, kemik iliği nakli yapılan kişiye uygun donör bulunamadığı için nakil yapılmak istenen hastaya doku uyumsuzluğu olan bir kişinin kemik iliği kullanılır.

Alojen kemik iliği nakli, genellikle akraba olmayan kişiler arasında gerçekleştirilir. Nakil yapılacak kişinin dokusu ile donörün dokusu arasında %100 uyum sağlanması idealdir, ancak genetik uyumun tam olarak sağlanabilmesi oldukça zordur. Bu nedenle, Alojen kemik iliği naklinde doku uyumsuzluğu olduğunda, nakil yapılmak istenen kişiye en uygun donörü bulmak için HLA antijenlerine (insan lökosit antijenleri) bakılır.

Alojen kemik iliği nakli, uygun donör bulunduğunda gerçekleştirilir. Nakil öncesinde donörden kemik iliği alınır ve nakil yapılacak kişiye verilir. Nakil sonrasında, verilen kemik iliği hastanın vücudu tarafından kabul edilip uyum sağlayacak mı diye beklenir. Bu süreçte hastanın bağışıklık sistemine yönelik ilaçlar kullanılır ve hastanın bağışıklık sistemi baskılanır. Bağışıklık sistemi baskılandığında, nakil edilen kemik iliği hastanın vücudu tarafından reddedilmez ve kan üretmeye başlar.

 • Alojen kemik iliği naklinin avantajları:
 • – Donörlerin genellikle akraba olmayan kişilerden seçilebilmesi
 • – Nakil yapılmak istenen kişiyle tam olarak genetik uyum sağlanamasa da bazı durumlarda uyum sağlanabilmesi
 • Alojen kemik iliği naklinin dezavantajları:
 • – Nakil sonrasında hastanın bağışıklık sistemi baskılandığı için enfeksiyon riski artabilir
 • – Nakil sonrasında hastanın vücudu nakil edilen kemik iliğini reddedebilir
Alojen kemik iliği nakliOtojen kemik iliği nakli
Başka bir kişiden alınan kemik iliği kullanılırHasta kendi kemik iliği kullanılır
Doku uyumsuzluğu olabilirDoku uyumu sağlanır
Genellikle akraba olmayan kişilerden donör seçilirHasta kendi kemik iliği kullanır

Sinkronizasyonlu kemik iliği nakli nedir?

Sinkronizasyonlu kemik iliği nakli, hematopoetik kök hücre nakli olarak da bilinir ve kök hücrelerin verici ve alıcı arasında uyumlu bir şekilde nakledilmesini içeren bir tedavi sürecidir. Bu yöntem, hastalıklı veya hasarlı kemik iliği hücrelerini tedavi etmek için kullanılır. Menopoza girmiş veya yaşlı olan hastalara uygulanan bir tedavi yöntemi olmasının yanı sıra, çeşitli kan hastalıkları, lenfoma ve lösemi gibi bazı kanser türlerinin tedavisinde de kullanılabilir.

Sinkronizasyonlu kemik iliği nakli, uyumlu bir verici bulmak için alıcının ve vericinin doku tiplerinin eşleştiği HLA tayini sürecinden başlar. Vericinin kök hücreleri, alıcının kemik iliği hücrelerinin yerini alarak sağlıklı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar. Bu şekilde, hastalıklı hücrelerin yerini sağlıklı hücreler alır ve vücut iyileşmeye başlar.

Sinkronizasyonlu kemik iliği naklinin avantajları arasında daha az hastalık nüksü, daha hızlı iyileşme süreci ve daha yüksek sağkalım oranı bulunmaktadır. Bununla birlikte, bu tedavinin riskleri de vardır. Nakil sonrası enfeksiyon, GVHD (greft karşı alıcı hastalığı), organ hasarı gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle, nakil işlemi öncesinde detaylı bir değerlendirme ve uygun bir hazırlık süreci gereklidir.

 • Düşük komplikasyon oranı
 • Hastalığın nüksünü önleme
 • Daha hızlı iyileşme süreci
 • Yüksek sağkalım oranı
 • Hastalığın semptomlarını azaltma
KonuDetaylar
SüreçUyumlu verici bulma, kemik iliği toplama, kemik iliği nakli
Tedavi Edilebilen HastalıklarKanser, kan hastalıkları, menopoz vb.
AvantajlarDüşük komplikasyon oranı, daha hızlı iyileşme süreci, yüksek sağkalım oranı
RisklerEnfeksiyon, GVHD, organ hasarı

Mini kemik iliği nakli nedir?

Mini kemik iliği nakli ise, bir hastanın kendi kemik iliği hücrelerini kullanarak gerçekleştirilen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, hastadan alınan kemik iliği hücreleri özel bir işleme tabi tutulur ve daha sonra hastaya geri verilir. Bu işlem genellikle kemoterapi veya radyoterapi gibi tedavilerin yan etkilerini hafifletmek veya tedavi etmek için kullanılır.

Mini kemik iliği nakli, tam kardeş olmayan hastalarda da uygulanabilir. Bu durumda, hastadan alınan kemik iliği hücreleri, donör eşleşmesi için yakından ilişkili olan bir aile üyesi veya tam kardeş tarafından sağlanır. Mini kemik iliği nakli genellikle daha az toksik ve invaziv bir prosedürdür ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Mini kemik iliği nakliyle ilgili bazı avantajlar bulunmaktadır. İlk olarak, hasta kendi hücrelerini kullanacağından, bağışıklık sistemine karşılık verebilecek ve reddetme riski daha düşüktür. Ayrıca, hastaya alıcıdan gelen kemik iliği nakli değil, kendi kemik iliği hücreleri verildiğinden, nakil sonrası ilaçların ve diğer tedavilerin yan etkileri daha az olabilir.

 • Mini kemik iliği nakli, hasta için daha az invaziv bir prosedürdür.
 • Hastanın kendi kemik iliği hücreleri kullanıldığından reddetme riski daha düşüktür.
 • Nakil sonrası ilaçların ve tedavilerin yan etkileri daha az olabilir.
AvantajlarDezavantajlar
– Daha az invaziv bir prosedür– Yeterli donör eşleşmesi bulunmaması durumunda yapılamaz
– Reddetme riskinin düşük olması– Nakil sonrası gelişebilecek komplikasyonlar
– Daha az yan etkili ilaçlar– Nakil sonrası uzun süreli takip ve tedavi gerekebilir

Yarı kardeş kemik iliği nakli nedir?

Yarı kardeş kemik iliği nakli, kemik iliği nakli aşamasında kullanılan bir yöntemdir. Genellikle kemik iliği nakli için tam kardeşler tercih edilir, fakat bazı durumlarda tam kardeş bulunamayabilir. Bu durumlarda ise yarı kardeşlerin kemik iliği kullanılabilir.

Yarı kardeş kemik iliği nakli, bir kişinin yarı kardeşinden alınan kemik iliğinin alıcının vücuduna nakledilmesi işlemidir. Yarı kardeşler arasında genetik uyum daha düşük olduğu için bu yöntem, tam kardeş kemik iliği nakline kıyasla daha zorlu bir süreç olabilir.

Bu işlemde, yarı kardeşten alınan kemik iliği alıcıya uygun hale getirilir ve daha sonra alıcının kemik iliği hücreleri ile birlikte nakledilir. Bu süreç, alıcının bağışıklık sisteminin yarı kardeşin kemik iliğini reddetmemesi için bazı ilaçlarla desteklenir.

 • Yarı kardeş kemik iliği nakli, başarılı bir tedavi yöntemi olabilir.
 • Bu yöntem, tam kardeş kemik iliği nakli yapılamadığı durumlarda kullanılır.
 • Yarı kardeşler arasında genetik uyum daha düşük olduğu için ilave tedbirler alınması gerekebilir.
AvantajlarıDezavantajları
– Yarı kardeş genellikle daha kolay bulunabilir.– Genetik uyum düşüktür ve başarı oranı daha düşüktür.
– Nakil süreci daha hızlı gerçekleşebilir.– Yarı kardeşin kemik iliği alıcı tarafından reddedilebilir.

Tam kardeş kemik iliği nakli nedir?

Bir kemik iliği nakli, hastanın kan sisteminin sağlıklı hücrelerle yeniden inşa edilmesine yardımcı olmak için yapılan bir tıbbi prosedürdür. Tam kardeş kemik iliği nakli, eşleşen bir donörün sağladığı kemik iliğinin hastaya aktarılması anlamına gelir. Bu tür bir nakil genellikle lösemi, lenfoma ve bazı genetik bozukluklar gibi kan kanseri ve kan hastalıkları tedavisi için kullanılır.

Tam kardeş kemik iliği nakli, donör ve alıcı arasında tam genetik uyum gerektirir. Bu, alıcının ve donörün dokularının HLA (insan lökosit antijeni) olarak bilinen bir doku tipi uyumu sergilemesini gerektirir. HLA uyumu, genetik olarak benzer olan kardeşler arasında daha yüksek olasılıkla bulunur.

Bir tam kardeş kemik iliği nakli işlemi birçok aşamadan oluşur. İlk olarak, alıcının bağışıklık sistemi zayıflatılır ve kendi kemik iliği hücreleri yok edilir. Ardından, donörden alınan sağlıklı kemik iliği hücreleri alıcıya verilir. Bu hücreler, hasta vücudunda yeni bir sağlıklı kan hücrelerinin oluşumunu başlatır.

 • Tam kardeş kemik iliği nakli, alıcının ve donörün tam genetik uyumunun gerektiği bir tıbbi prosedürdür.
 • Bu tür nakiller, kan kanseri ve kan hastalıkları tedavisi için sıklıkla kullanılır.
 • İşlem, alıcının kemik iliği hücrelerinin yok edilmesi ve donörden alınan sağlıklı hücrelerin transferini içerir.
AvantajlarıDezavantajları
– Yüksek başarı oranı– Donör ile uyumlu olma olasılığı düşüktür
– Hızlı iyileşme süreci– Alıcıda bağışıklık sistemi baskılanmasıyla bağlantılı riskler
– Tedavinin kalıcı olma potansiyeli– Ciddi yan etkileri olabilir

Donör dışı kemik iliği nakli nedir?

Donör dışı kemik iliği nakli, hastanın kemik iliği hücrelerini yenilemek veya tedavi etmek amacıyla bir donörden alınan kemik iliği hücrelerinin nakledilmesidir. Bu nakil, çeşitli nedenlerle hastanın kendi kemik iliği hücrelerinin kullanılamadığı durumlarda gerçekleştirilir. Donör dışı kaynaklardan alınan kemik iliği nakli, hastalıklara veya kemoterapiye bağlı olarak kemik iliği hücrelerinin fonksiyonunu kaybettiği durumlarda tedavi seçeneği olarak kullanılır.

Kemik iliği hücreleri, vücudun kan üretimini sağlar ve bağışıklık sistemi için önemli bir rol oynar. Donör dışı kemik iliği nakli, uyumlu bir donör bulunması durumunda gerçekleştirilir. Bu uyumluluk, alıcı ve donör arasındaki doku tiplemesiyle belirlenir. Bir uyum sağlandığında, donörden alınan kemik iliği hücreleri, alıcının vücuduna nakledilir ve hastalığın tedavi edilmesine yardımcı olur.

Donör dışı kemik iliği nakli, çeşitli kan hastalıkları, kanserler veya bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi durumlarda kullanılır. Bu prosedür, hastaların yaşamlarını kurtarma veya yaşam kalitelerini artırma potansiyeline sahiptir. Ancak, uygun bir donör bulunması, uyumu sağlamak için detaylı bir doku tiplemesi yapılması ve nakil sonrası dikkatli bir takip gerektirir.

 • Donör dışı kemik iliği nakli, uyumlu bir donör bulunması durumunda gerçekleştirilir.
 • Kemik iliği hücreleri, vücudun kan üretimini sağlar ve bağışıklık sistemi için önemli bir rol oynar.
 • Çeşitli kan hastalıkları, kanserler veya bağışıklık sistemi rahatsızlıkları gibi durumlarda donör dışı kemik iliği nakli kullanılır.
AvantajlarDezavantajlar
 • Hastalığı tedavi etme potansiyeli
 • Yaşam kalitesini artırma fırsatı
 • Hücrelerin uyumu sağlaması
 • Uygun donör bulma zorluğu
 • Uyum sağlamak için detaylı doku tiplemesi gerekliliği
 • Nakil sonrası dikkatli takip gerektirmesi

Sık Sorulan Sorular

Otojen kemik iliği nakli nedir?

Otojen kemik iliği nakli, bir kişinin kendi kemik iliğini kullanarak yapılan bir nakil yöntemidir. Kişinin kemik iliği, vücudun başka bir bölgesinden alınarak ihtiyaç duyulan bölgeye nakledilir.

Alojen kemik iliği nakli nedir?

Alojen kemik iliği nakli, bir kişinin vücudundan başka bir kişiye kemik iliği nakledilmesiyle gerçekleşen bir tedavi yöntemidir. Nakil yapılacak kişinin kemik iliği, uygun bir donörden alınır ve hasta kişiye nakledilir.

Sinkronizasyonlu kemik iliği nakli nedir?

Sinkronizasyonlu kemik iliği nakli, kemik iliği nakil sürecinde kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, hasta kişiye yüksek doz kemoterapi ve radyoterapi uygulanır ve daha sonra uygun bir donörden alınan kemik iliği nakledilir.

Mini kemik iliği nakli nedir?

Mini kemik iliği nakli, alıcıya daha az kemik iliği hücresi içeren bir nakil prosedürüdür. Bu nakil yöntemi, hasta kişinin vücudu için daha az risk taşır ve iyileşme süreci daha hızlı olabilir.

Yarı kardeş kemik iliği nakli nedir?

Yarı kardeş kemik iliği nakli, bir kişinin yarım genetik uyumlu kardeşinden kemik iliği nakletme yöntemidir. Bu nakil yönteminde, alıcı ile donör arasında genetik benzerlik olduğu için reddetme riski daha düşüktür.

Tam kardeş kemik iliği nakli nedir?

Tam kardeş kemik iliği nakli, bir kişinin tam genetik uyumlu kardeşinden kemik iliği nakletme yöntemidir. Bu nakil yönteminde, alıcı ile donör arasında tam genetik uyum olduğu için reddetme riski minimaldir.

Donör dışı kemik iliği nakli nedir?

Donör dışı kemik iliği nakli, bir kişiye uygun donör bulunmadığı durumlarda kullanılan bir nakil yöntemidir. Bu durumda, kayıtlı veri tabanlarından uygun bir donör bulunarak kemik iliği nakledilebilir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu