Sağlık

Kemik İliği Nakli Sözlüğü

Kemik iliği nakli, yaşamı tehdit eden bazı kan hastalıkları ya da kanserlerin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu blog yazısında, kemik iliği naklinin ne olduğunu, hangi durumlarda uygulandığını, sürecini, çeşitlerini, sonrasında gereken bakımı, risklerini ve başarı oranlarını ele alacağız. Kemik iliği nakli, hastalara yeni ve sağlıklı kök hücrelerin transferini sağlayarak, kan hücrelerinin yenilenmesini ve hastalığın kontrol altına alınmasını amaçlar. Bu nedenle, bu tedavi yöntemi, hastalar için büyük bir umut ışığı olabilir.

Kemik İliği Nakli Nedir?

Kemik iliği nakli, kök hücrelerin bir kişiden alınıp, başka bir kişiye aktarılması işlemidir. Kemik iliği, vücudumuzda bulunan sıvı kıvamındaki bir doku çeşididir. Bu doku, kan hücrelerinin üretiminde ve bağışıklık sistemimizin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Kemik iliği nakli, genellikle kan kanseri, lenfoma, lösemi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

Kemik iliği nakli, iki başlıca şekilde gerçekleştirilebilir. İlk yöntem, alıcı ve verici arasındaki doku uyumu yüksek olan bir kişiden alınan kök hücrelerin alıcıya aktarılmasıdır. Bu durumda nakil, genellikle aile üyeleri arasında gerçekleştirilir. İkinci yöntem ise, vericinin kök hücrelerinin alıcıya aktarılmasıdır. Bu durumda verici bir aile üyesi olabileceği gibi, donör kaynaklı da olabilir.

Kemik iliği nakli süreci oldukça karmaşık ve uzun bir süreci kapsar. İlk adım, alıcı ve vericinin doku uyumu test edilir. Eğer uygun bir verici bulunursa, vericiden kök hücrelerin alınması işlemi gerçekleştirilir. Ardından alıcı, kemoterapi ve/veya radyoterapi gibi tedaviler alır. Bu tedavilerle, hastalıklı hücrelerin yok edilmesi ve bağışıklık sisteminin baskılanması amaçlanır. Son olarak, vericiden alınan kök hücreler, alıcıya aktarılır ve yeni hücrelerin üretimi sağlanır.

Kemik İliği Nakli Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kemik iliği nakli, çeşitli kan hastalıkları ve kanser türleri için bir tedavi seçeneği olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu işlem, özellikle lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi kemik iliği hastalıklarının tedavisinde etkili bir şekilde uygulanır. Ayrıca, bazı genetik hastalıklar ve ciddi bağışıklık sistemi bozukluklarına sahip hastalar için de kemik iliği nakli bir tedavi seçeneği olabilir.

Bu işlem, kemik iliğinde bulunan sağlıklı kök hücrelerin, hastanın kendi kök hücrelerini veya uyumlu bir donörün kök hücreleriyle değiştirilmesini içerir. Kemik iliği nakli, hastanın kemik iliğini tahrip eden veya işlevini bozan hastalık veya tedavilerin neden olduğu durumlarda uygulanır.

Örneğin, lösemi gibi kanser türleri, normal kan hücrelerinin yerini kanserli hücrelerin almasına neden olabilir. Kemoterapi veya radyoterapi gibi tedaviler, kanser hücrelerini öldürmek için kullanılırken, aynı zamanda sağlıklı kemik iliği hücrelerini de tahrip edebilir. Bu durumda, kemik iliği nakli yapılması gerekebilir.

 • Kemik İliği Nakli Hangi Durumlarda Uygulanır?
 • Lösemi: Lösemi, kan hücrelerinin kanserli hücreler tarafından yerini almasıdır. Kemik iliği nakli, löseminin tedavisinde etkili bir seçenek olabilir.
 • Lenfoma: Lenfoma, lenf sistemindeki kanserli hücrelerin büyümesiyle karakterize bir kanser türüdür. Kemik iliği nakli, lenfomanın tedavisinde kullanılabilir.
 • multipl miyelom: Multipl miyelom, kemik iliğinde plazma hücrelerinin kanserli hücrelere dönüşmesiyle oluşan bir kanserdir. Kemik iliği nakli, multipl miyelomun tedavisinde bir seçenek olarak değerlendirilebilir.
 • Genetik hastalıklar: Bazı genetik hastalıklar, sağlıklı kemik iliği üretme yeteneğini etkileyebilir. Kemik iliği nakli, bu hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
AvantajlarDezavantajlar
• Yüksek tedavi etkinliği• Hastalığın ilerlemesini durdurma veya yavaşlat• Sağlıklı kemik iliği üretimine yardımcı olma• Graft versus host hastalığı riski• Enfeksiyon riski• Yan etkiler (mide bulantısı, saç dökülmesi vb.)

Kemik İliği Nakli Süreci

Kemik iliği nakli, yaşamı tehdit eden kan hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi, kemik iliği hücrelerinin sağlıklı bir vericiden alınıp, hasta kişiye aktarılması esasına dayanır. Kemik iliği, vücudumuzda kan ve bağışıklık sistemi hücrelerinin üretildiği bir doku olarak görev yapar. Bu nedenle, kemik iliği nakli, kanser gibi hastalıkların tedavisinde büyük önem taşır.

Kemik iliği nakli süreci genellikle üç aşamadan oluşur. İlk aşama, verici seçimidir. Verici olarak genellikle hasta kişinin akrabaları tercih edilir çünkü aynı genetik yapıya sahiptirler. Ancak akrabalardan uygun bir verici bulmak her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda, genellikle uluslararası kemik iliği veri tabanlarından uyumlu bir donör bulunur. Uyumlu bir donör bulunduğunda, nakil sürecine geçilir.

Nakil sürecinin ikinci aşaması, kemik iliği hücrelerinin toplanmasıdır. Vericinin kemik iliği hücreleri genellikle geniş bir iğne yardımıyla hastadan alınır. Bu işlem genellikle genel anestezi altında yapılır ve genellikle minimal ağrı ile sonuçlanır. Kemik iliği hücreleri toplandıktan sonra, hastaya nakledilmeden önce donör hücreleri uygun bir şekilde saklanır.

Nakil sürecinin son aşaması, kemik iliği hücrelerinin hastaya aktarılmasıdır. Hastaya, nakil öncesinde yüksek doz kemoterapi veya radyoterapi uygulanır. Bu tedavi, hastanın bağışıklık sisteminin zayıflatılmasını sağlar ve nakil sonrası donör hücrelerinin kabul edilmesini kolaylaştırır. Ardından, donör hücreleri damardan hastaya verilir ve kemik iliği hücreleri hastanın vücuduna yerleşir. Nakil sonrası dönemde, hastanın bağışıklık sistemi yeniden inşa edilir ve kemik iliği hücreleri yenilenerek sağlıklı kan hücrelerini üretmeye başlar.

Nakil Sürecinin Aşamaları
1. AşamaVerici seçimi
2. AşamaKemik iliği hücrelerinin toplanması
3. AşamaKemik iliği hücrelerinin hastaya aktarılması

Kemik iliği nakli sürecinde verici ve hastanın uyumu büyük önem taşır. Uygun bir verici bulunması, nakilin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hayati bir adımdır. Ayrıca, nakil sonrası dönemde hastanın düzenli olarak kontrollere gitmesi ve doktorunun önerdiği bakım talimatlarını takip etmesi gereklidir. Kemik iliği nakli, birçok hastada kanseri yenmek ve sağlıklı bir yaşama kavuşmak için umut vadeden bir tedavi seçeneğidir.

Kemik İliği Nakli Çeşitleri

Kemik iliği nakli, yaşamı tehdit eden kan ve kemik iliği hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi, kök hücrelerin alıcıya verilmesiyle gerçekleştirilir. Kemik iliği nakli, hastanın kendi kemik iliği hücrelerinin alındığı otolog nakil şeklinde veya başka bir kişiden alınan donör hücrelerin kullanıldığı allogeneik nakil şeklinde yapılabilir.

Öncelikle, otolog nakilden bahsedelim. Otolog nakil, hastanın kendi kemik iliği hücrelerinin kullanıldığı bir nakil türüdür. Bu yöntemde, hastadan kemik iliği hücreleri toplanarak dondurulur ve tedavi sürecinde kullanılmak üzere saklanır. Daha sonra, hasta yüksek doz kemoterapi veya radyoterapiye tabi tutulur. Bu tedavi, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla kullanılır. Ardından, saklanan kemik iliği hücreleri hastaya verilir ve normal kan hücrelerinin yenilenmesi sağlanır.

Diğer bir kemik iliği nakli çeşidi ise allogeneik nakildir. Allogeneik nakilde, donörden alınan kemik iliği hücreleri kullanılır. Bu yöntemde, donör hücrelerinin hastanın bağışıklık sistemine uygun olması önemlidir. Donör, genellikle bir aile üyesi veya doku uyumu sağlanan başka bir kişidir. Allogeneik nakil, genellikle otolog nakillerin mümkün olmadığı durumlarda tercih edilir.

 • İlk çeşit olan otolog nakilde, hastanın kendi kemik iliği hücreleri kullanılır.
 • Diğer çeşit olan allogeneik nakilde ise başka bir kişiden alınan donör hücreleri kullanılır.
Nakil TürüAçıklama
Otolog NakilHastanın kendi kemik iliği hücreleri kullanılır.
Allogeneik NakilBaşka bir kişiden alınan donör hücreleri kullanılır.

Kemik İliği Nakli Sonrası Bakım

Kemik iliği nakli, kemik iliğinin sağlıklı bir donörden alınarak hastaya nakledilmesi işlemidir. Bu işlem, genellikle kemik iliği kanseri, lösemi veya diğer kan hastalıkları gibi kemik iliği fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda uygulanır. Kemik iliği nakli sonrasında, hastaların özel bir bakıma ihtiyacı vardır.

Kemik iliği nakli sonrası bakımın amacı, hastanın iyileşme sürecini desteklemek ve vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bu süreçte, hasta enfeksiyonlara karşı korumak için steril bir ortamda tutulmalıdır. Hastanın odası sık sık temizlenmeli ve steril olmalıdır. Sağlık personeli, eldiven ve maske gibi koruyucu ekipman kullanmalıdır.

Ayrıca, kemik iliği nakli sonrası hastanın diyetine dikkat edilmesi gerekmektedir. Beslenme uzmanları, hastanın bağışıklık sistemini güçlendirmek için vitamin ve mineral açısından zengin bir beslenme planı hazırlayabilir. Bol miktarda meyve, sebze ve protein içeren bir diyet önerilebilir.

 • Hastanın yeterli miktarda su içmesi önemlidir.
 • Hastanın vücudunu dinlendirmek için yeterli uyku alması önemlidir.
 • Hastanın enfeksiyonlardan korunması için hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir.

Kemik iliği nakli sonrası bakım sürecinde hastalar, düzenli olarak doktor kontrollerine gitmelidir. Kontrollerde, hastanın kan testleri yapılır ve vücudun nakledilen kemik iliğini kabul ettiği kontrol edilir. Doktorun tavsiyelerine uyulması, nakil sonrası komplikasyonların önlenmesinde önemlidir.

Kemik İliği Nakli Sonrası Bakım ÖnerileriAçıklama
Hijyen Kurallarına UymakHastanın enfeksiyonlardan korunması için hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekmektedir.
Dengeli BeslenmeHastanın bağışıklık sisteminin güçlenmesi için dengeli ve vitamin açısından zengin bir beslenme düzeni takip edilmelidir.
Regular KontrollerHastanın düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi ve kan testlerinin yapılması önemlidir.

Kemik İliği Nakli Riskleri

Kemik iliği nakli, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ancak, her cerrahi müdahale gibi, kemik iliği nakli de bazı riskler içermektedir. Bu riskler, naklin yapıldığı kişinin sağlık durumu, nakil süreci, nakil yapılacak olan kişinin uygun bir donör bulunup bulunmaması gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bunların başında enfeksiyon riski gelmektedir. Kemik iliği nakli sonrası bağışıklık sistemi zayıflayan hastalar, enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelirler. Enfeksiyonlar ciddi bir şekilde tedavi edilmelidir ve bazen naklin başarısını etkileyebilir.

Bir diğer risk ise graft-versus-host hastalığıdır. Nakil yapılan kişinin bağışçıdan gelen hücreleri reddetmesi sonucunda ortaya çıkan bu hastalık, vücudun kendi hücrelerine saldırmasıyla karakterizedir. Graft-versus-host hastalığı, ciddi komplikasyonlara yol açabilir ve ölümcül olabilir.

İlişkili Riskler

Risk TürüTanımıMüdahale
Graft-versus-host hastalığıBağışçıdan gelen hücrelerin nakil yapılan kişinin vücudunu reddetmesi sonucu ortaya çıkan hastalıkAğır durumlarda ilaç tedavisi, immunosupresyon
Enfeksiyon riskiBağışıklık sistemi zayıflayan hastaların enfeksiyonlara daha duyarlı hale gelmesiEnfeksiyonu tedavi etmek için ilaçlar, antibiyotikler
Trombotik mikroanjiyopatiKemik iliği nakli sonrası ortaya çıkabilen bir komplikasyonKan transfüzyonu, sıvı tedavisi, diyet değişiklikleri

Ayrıca kemik iliği nakli sonrası görülebilecek diğer riskler arasında göğüs ağrısı, solunum problemleri, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları sayılabilir. Hastalar, nakil sürecinde bu riskler hakkında bilgilendirilmeli ve tedaviye devam ederken doktorlarıyla düzenli iletişim halinde olmalıdırlar.

Kemik İliği Nakli Başarı Oranları

Kemik iliği nakli, birçok kan hastalığı ve kanser türünün tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Bu tedavi sürecinde, sağlıklı bir donörden alınan kemik iliği hücreleri, hastanın vücuduna transfer edilir. Kemik iliği nakli, hastaların hayatta kalma ve iyileşme şansını artırabilen etkili bir tedavi seçeneğidir. Ancak, kemik iliği nakli başarısı birçok faktöre bağlıdır.

Kemik İliği Nakli Başarısını Etkileyen Faktörler

 • Komple uyumlu donör bulunması: Kemik iliği nakli sonrası en önemli faktör, donör ve hastanın dokularının birbirine uyumlu olmasıdır. Uyumsuzluk durumunda, vücut reddedebilir ve nakil başarısız olabilir.
 • Hastanın sağlık durumu: Kemik iliği nakli adaylarının genel sağlık durumu ve hastalık durumu da başarı oranını etkileyen faktörler arasında yer alır. Daha genç ve daha sağlıklı hastaların başarı şansı genellikle daha yüksektir.
 • İyi bir takım ve uzman tedavi ekibi: Kemik iliği nakli süreci, uzman bir tedavi ekibi tarafından yönetilmelidir. Uygun donörün bulunması, nakil sürecinin planlanması ve tedavi sonrası takibin düzenlenmesi gibi faktörler, başarı oranını etkileyen unsurlardır.

Kemik İliği Naklinin Başarı Oranları

Kan Hastalığı/Kanser TürüBaşarı Oranı
Lenfoma%65-75
Multipl Miyelom%55-65
Lenfositik Lösemi%50-60
Akut Lösemiler%40-50
Myelodisplastik Sendromlar%30-40

Kemik iliği nakli, her hastaya uygulandığında aynı başarı oranına sahip olmayabilir. Hastalığın tipi, evresi ve hastanın genel sağlık durumu, nakil sonucunda elde edilecek başarıyı etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Her hasta için kemik iliği nakli riskleri ve faydaları dikkate alınarak, tedavi seçeneğinin değerlendirilmesi önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

Kemik İliği Nakli nedir?

Kemik iliği nakli, kemik iliği hücrelerinin, sağlıklı bir kişiden veya donör kemik iliğinden alınarak, hastaya verilmesi işlemidir.

Kemik İliği Nakli hangi durumlarda uygulanır?

Kemik iliği nakli, kan kanseri, lenfoma, lösemi gibi bazı kanser türlerinde ve kemik iliği yetmezliği gibi bazı kan hastalıklarında tedavi seçeneği olarak kullanılır.

Kemik İliği Nakli süreci nasıl işler?

Kemik iliği nakli süreci, öncelikle kemik iliği hücrelerinin alındığı donörün tespit edilmesiyle başlar. Ardından, donörden alınan kemik iliği hücreleri, hastaya uygun bir şekilde verilir ve nakil işlemi gerçekleştirilir.

Kemik İliği Nakli çeşitleri nelerdir?

Kemik iliği nakli, otolog (hastadan alınan kemik iliğinin yeniden hastaya verilmesi), alogenik (bağışçıdan alınan kemik iliğinin hastaya verilmesi) ve haploidentik (yarı uyumlu bağışçıdan alınan kemik iliğinin hastaya verilmesi) olmak üzere farklı yöntemlerle uygulanabilir.

Kemik İliği Nakli sonrası nasıl bir bakım gereklidir?

Kemik iliği nakli sonrası hastalar, yeterli beslenme, düzenli takip ve kullanılması gereken ilaçlar gibi faktörlere dikkat etmelidir. Ayrıca, enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen kurallarına uyulmalıdır.

Kemik İliği Nakli işleminde hangi riskler vardır?

Kemik iliği nakli işleminde enfeksiyon, graft-versus-host hastalığı, organ hasarı gibi riskler bulunmaktadır. Bu riskler, hastanın durumuna ve nakil sürecine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kemik İliği Nakli başarı oranları nedir?

Kemik iliği nakli başarı oranları, birçok faktöre bağlı olarak değişir. Genel olarak, uyumlu bir donör bulunması ve sürecin uzman bir ekiple gerçekleştirilmesi, başarı şansını artırır. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğu için kesin bir başarı oranı belirtmek mümkün değildir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu